Finansiering af din Ferie

Friferie.dk kan i samarbejde med SPARXPRES tilbyde en enkel og attraktiv finansiering af din ferie!

Det er ganske enkelt:
1. Find din ferie på websiden og se, hvad prisen er. Det er kun produkter, der er markeret med grøn (ledige), der kan bestilles lånefinanseret.
2. Udfyld herefter ansøgningsformularen og tryk send.
3. SPARXPRES behandler din ansøgning og returnerer svaret på din ansøgning enten pr. post eller e-mail. Gældsbrevet underskrives og returneres til SPARXPRES.
4. Når SPARXPRES har modtaget det underskrevne gældsbrev, afregnes lånebeløbet direkte til friferie.dk.
5. Så er du klar til at bestille jeres ferie på websiden. Skriv lånenummer og fulde navn i feltet bemærkninger under personlige oplysninger.
6. Din ferie er bestilt, og du vil modtage din ordrebekræftelse.

Klik og udfyld ansøgningen

Vi tager forbehold for, at produktet er udsolgt, når bevillingen er gået igennem.

Mallorca

Omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 27. februar 2017.
    •    Rente pr. md. er 0,00% svarende til en årlig fast debitorrente på 0,00%
    •    Oprettelsesgebyret er 5% af lånebeløbet, min. 600 kr.
    •    Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsende girokort, opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
    •    Månedsgebyr 25 kr.
    •    Gebyr for aftaleændring 100 kr. Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
    •    Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.
    •    Bevilling af lån kræver positiv kreditvurdering


Overholder låntager ikke låneaftalen, kan SPARXPRES forlange betaling for eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med administration af lånet – herunder eventuelle inkassoomkostninger. Morarenter og gebyrer tillægges lånets restgæld. Morarenten pr. md. er 0,42% svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16%. Oplysninger om renteberegning, rentesatser og gebyrer fås ved henvendelse til SPARXPRES. De anførte gebyrer kan til enhver tid ændres af SPARXPRES.


Diverse øvrige oplysninger


Tilsynsmyndighed:
SPARXPRES er del af Spar Nord Bank A/S og under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Tlf. 3355 8282, www.finanstilsynet.dk

Fortrydelsesret:
Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag lånet udbetales. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået kreditaftalen med SPARXPRES, f. eks. underskrevet en kreditaftale. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler. Hvis ikke du har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag – så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag eller Nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til SPARXPRES inden fristen udløber. Du skal endvidere tilbagebetale kapitalen sammen med eventuelle omkostninger, som SPARXPRES måtte have betalt til offentlige myndigheder og som ikke kan refunderes, uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette særlige tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente. Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige kreditaftalen med SPARXPRES enten i henhold til aftalevilkårene for det enkelte produkt eller i overensstemmelse med forretningsbetingelserne. Du finder forretningsbetingelserne på www.sparxpres.dk/forretningsbetingelser.

Klageadgang:
Hvis du ønsker at klage over SPARXPRES, skal du indledningsvis kontakte SPARXPRES. Hvis du fortsat er uenig i SPARXPRES’ behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du på www.sparnord.dk. Du kan skrive en mail til den klageansvarlige eller sende klagen til: Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg. Såfremt henvendelsen ikke har ført til en løsning af klagen kan du indbringe klagen for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, tlf. 3543 6333, eller via www.pengeinstitutankenaevnet.dk og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 4171 5000, eller via www.forbrug.dk

Lovvalg:
I tilfælde af retssager mellem SPARXPRES og kunden skal dansk ret anvendes.

Yderligere information:
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail sparxpres@sparnord.dk eller på tlf. 9616 1300. 
DANSK FRI FERIE som startside
Tilføj DANSK FRI FERIE til dine favoritter