regler og vilkaar

Sikker booking med Friferie

1.500+ campingpladser og ferieparker
Prisgaranti
Danske ferierådgivere
Medlem af Rejsegarantifonden

Regler og vilkår

Friferie.dk følger DANMARKS REJSEBUREAU FORENINGS Almindelige Betingelser og egne lejebestemmelser.  

Vilkår og ansvarsbegrænsning
Læs venligst disse vilkår og ansvarsfraskrivelse før brug af Friferie.dk . Ved at bruge hjemmesiden accepterer I vilkårene og ansvarsfraskrivelsen.

Ansvarsfraskrivelse
Friferie.dk forsøger til stadighed at holde denne hjemmeside opdateret med korrekte informationer. Friferie.dk fralægger sig dog ansvar for tab som følge af fejlagtige eller manglende informationer på denne hjemmeside, bortset fra tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Endvidere fraskriver Friferie.dk sig ansvar for følgeskader og indirekte tab, herunder driftstab.

Friferie.dk påtager sig intet ansvar for oplysninger afgivet af Friferie.dk underleverandører på disses hjemmesider eller på anden måde.

Det er Friferie.dk politik, at opretholde en tidssvarende beskyttelse mod angreb fra hackere og computervirus. Friferie.dk påtager sig dog intet ansvar for eventuelle hacker- eller virusangreb rettet mod denne hjemmeside, eller Friferie.dk server. Det gælder tillige, hvor denne hjemmeside eller Friferie.dk server bliver brugt af udefrakommende til, at rette angreb mod andre hjemmesider, servere eller brugere af denne hjemmeside.

Friferie.dk påtager sig intet ansvar for, at denne hjemmeside til stadighed er tilgængelig. Nedbrud af hjemmesiden kan ske ved tekniske fejl, systemopdateringer eller ved udefrakommende angreb fra hackere eller computervirus.

Friferie.dk påtager sig intet ansvar for andre hjemmesider, hvortil der linkes. Det gælder både sikkerheden, såvel som informationerne på disse hjemmesider.

Ophavsret
Friferie.dk har ophavsret til indholdet af disse hjemmesider. Indholdet, uanset i hvilken form, må ikke kopieres eller gengives uden skriftlig accept af Friferie.dk.

Friferie.dk påtager sig intet ansvar eller indeståelse for andres krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder. Det gælder også krænkelser foretaget af Friferie.dk underleverandører eller på hjemmesider, hvortil der linkes.

Ændringer
Friferie.dk fraskriver alt ansvar vedrørende gennemførelse af rejsen, som varetages af det enkelte flyselskab, som f.eks.:
I henhold til lovgivningen er der ved køb af transport og indkvarteringsydelser ingen fortrydelsesret. Se under ”Fortrydelsesret” om muligheden for i forbindelse med bestillingen at tegne udvidede ændringsret og afbestillingsforsikring hos Friferie.dk.

Friferie.dk forbeholder sig retten til at foretage rettelser, ændringer og tilføjelser til denne hjemmeside til enhver tid og uden varsel. Informationer sendt til Friferie.dk (dog ikke informationer sendt i forbindelse med internet booking)

Informationer, herunder tekst, billeder og lyd, sendt til Friferie.dk kan anvendes efter Friferie.dk eget ønske og er ikke fortrolige.

Brugere af denne hjemmeside må ikke anvende foranstaltninger, software eller teknikker, der forstyrrer eller forsøger at forstyrre hjemmesidens funktioner (herunder computervirus eller andre lignende skadelige informationer). Ligeledes må der ikke til Friferie.dk kunder eller ansatte sendes uanmodet masse-e-post (spam). Der må ikke til Friferie.dk kunder eller ansatte sendes ulovlige, chikanerende, diskriminerende, injurierende eller lignende informationer.

Vilkår for afgivelse af personlige oplysninger
Læs venligst disse vilkår for afgivelse af personlige oplysninger ved brug af Friferie.dk. Ved at bruge hjemmesiden accepterer I vilkårene.

Hvilke informationer indsamler vi
Når Friferie.dk server sender informationer til jeres computer sker det efter en "anmodning" fra jeres computer. Denne anmodning indeholder computerens "adresse" (IP-nummer) og i de fleste tilfælde også fabrikat og version af internet-browseren. Ligeledes vil jeres eventuelle brugernavn til jeres egen computer i nogen tilfælde blive opgivet.

Hvordan anvender vi de indsamlede informationer
De indsamlede informationer anvender vi til statistiske formål med henblik på at gøre hjemmesiden så anvendelig for brugerne som muligt. Af samme årsag anbringer Friferie.dk små stykker information på besøgendes computere (cookies). Selvom jeres internet-browser skulle være indstillet til ikke at modtage cookies, vil I fortsat kunne anvende hjemmesiden.

Informationer sendt til Friferie.dk
Bemærk venligst, at de informationer I sender til Friferie.dk ikke bliver krypteret i forbindelse med afsendelsen (information sendt i forbindelse med internet booking bliver dog krypteret efter gældende sikkerhedsstandarder). Hvis jeres henvendelse indeholder oplysninger, som I mener, skal beskyttes, bør I anvende almindelig post i stedet for internet.

De oplysninger, I og jeres computer afgiver til Friferie.dk i forbindelse med brug af disse hjemmesider vil ikke blive solgt eller på anden måde videregivet til tredjemand. I har til enhver tid mulighed for at få de oplysninger, vi har indsamlet om jer, slettet eller berigtiget såfremt disse oplysninger er urigtige eller vildledende. Ligeledes har I ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger om jer, vi er i besiddelse af.

Værneting og lovvalg
Eventuelle tvister på baggrund af brug af disse hjemmesider skal afgøres af de danske domstole efter dansk ret.